Formularz zgłoszenia:
Nazwisko Imię
Telefon
Data ur.                       
Adres(Kraj,miasto)
Email
Kategoria  
Zawody  

Krótka charakterystyka,
Osiągnięcia
i
Dodatkowe pytania
Kod z obrazka
(TYLKO DUŻE LITERY)

Wysyłając niniejszy formularz, wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Federacji PRP
i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883.