SPRZEDAŻ LICENCJI ZAWODNICZYCH DLA KLUBÓW FITNESS!

Jako federacja o zasięgu ogólnoświatowym, obecna w blisko 40 krajach na całym świecie, z główną koncentracją na rynku Europejskim, pragniemy się rozwijać. Dlatego szukamy nowych talentów i prowadzimy nabór na zawodników przy pomocy klubów sportowych, w których zakresie leży wybór dowolnych osób, które staną się zawodnikami naszej federacji. U nas zawodnik automatycznie staje się członkiem kadry narodowej, co potwierdzone jest numerowaną licencją z wpisem do ewidencji zawodników i członków kadry NAC Polska. Do zawodów rangi międzynarodowej powoływane są osoby startujące w zawodach rangi krajowej.
Więcej informacji oraz dokonanie zakupu licencji pod tym LINKIEM.

Każda osoba nabywająca licencję zawodniczą dla siebie lub w imieniu innej osoby, wyraża zgodę we własnym imieniu i posiada zgodę osoby, którą reprezentuje, dla faktu, iż administratorem danych osobowych zawartych w licencji jest Federacja NAC Polska.