SPRZEDAŻ LICENCJI ZAWODNICZYCH DLA KLUBÓW FITNESS!

Jako federacja o zasięgu ogólnoświatowym, obecna w blisko 40 krajach na
całym świecie, z główną koncentracją na rynku Europejskim, pragniemy się
rozwijać. Dlatego szukamy nowych talentów i prowadzimy nabór na
zawodników przy pomocy klubów sportowych, w których zakresie leży wybór
dowolnych osób, które staną się zawodnikami naszej federacji. U nas
zawodnik automatycznie staje się członkiem kadry narodowej, co
potwierdzone jest numerowaną licencją z wpisem do ewidencji zawodników i
członków kadry NAC Polska. Do zawodów rangi międzynarodowej powoływane
są osoby startujące w zawodach rangi krajowej.
Więcej informacji oraz dokonanie zakupu licencji pod tym LINKIEM.

Wróć